25/04/2020

GASTRONOMY PRIVATE TOUR IN THE OLD HERAKLION

Crete Gastronomy, Taste, Local Food
01/03/2019

GASTRONOMY PRIVATE TOUR TO CENTRAL CRETE

Crete Gastronomy, Taste, Local Food
30/11/2019

PRIVATE TOUR TO SOUTH CRETE – MATALA

Ancient Gortyn, Crete Folklore, local Monasteries, Matala beach
27/01/2020

PRIVATE TOUR TO RETHYMNO: NORTH TO SOUTH

Rethymno town, Kourtaliotiko Gorge, Spili village, Preveli monastery, beach
29/04/2020

PRIVATE TOUR ON THE DINOSAUR PARK

Enjoy time, Nature
27/04/2020

PRIVATE TOUR IN THE PARK “LABYRINTH”

Enjoy time, Nature
29/04/2020

PRIVATE TOUR IN AMAZONAS PARK

Enjoy time, Nature
27/04/2020

PRIVATE TOUR TO “CRETAN ZEUS PARK”

Folklore, Nature