11/07/2020

SANTORINI 1 DAY TOUR
ferry “SEA JET”

Nature, Cruise
30/04/2020

SANTORINI ISLAND
ferry “SANTORINI PALACE”

Cruise to the volcano for 1 day
30/04/2020

SANTORINI 2 DAYS
ferry “SANTORINI PALACE”

Cruise to the volcano for 2 days